System kanalizacji niskoszumowej

Skolan dB firmy Magnaplast jest nisko szumowym systemem kanalizacji wewnętrznej, spełniającym wymagania normy DIN 4109 w zakresie ochrony akustycznej. Dodatkowo rozwiązanie jest wyposażone w zabezpieczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu pożaru. Artykuł omawia budowę, cechy eksploatacyjne oraz sposób montażu elementów.

W budynkach użyteczności publicznej, a także w budownictwie jedno i wielorodzinnym użytkownicy oczekują od systemów wewnętrznej kanalizacji niezawodności i, co ważniejsze, cichej pracy. Nowe rozwiązania stosowane w tym zakresie mają na celu wyeliminowanie w pomieszczeniach, którym głównym przeznaczeniem jest odpoczynek i relaks, zbędnych dźwięków mogących dobiegać z kanalizacji. Hałasy tego typu, zwane także zanieczyszczeniami akustycznymi, powstają na skutek przepływu cieczy uderzającej w ścianki rurociągu lub rezonansu słupa powietrza przenikającego przez rury i przenoszącego drgania na konstrukcję budynku. Dyrektywy mówiące o ochronie akustycznej w takich pomieszczeniach, jak sypialnie, pokoje hotelowe, sale szpitalne itp. nakazują stosowanie materiałów, które tłumią dobiegające z rur dźwięki do poziomu nie wyższego niż 35 dB (A) w dzień i 25 dB (A) w nocy. System grubościennych rur do kanalizacji wewnętrznej firmy Magnaplast nie tylko spełnia surową normę DIN 4109, ale zwiększa dźwiękoszczelność instalacji do poziomu poniżej 21 dB (A). Budowa System Skolan dB jest wykonany z wysokiej jakości polipropylenu z dodatkiem włókien mineralnych. Wśród istotnych cech eksploatacyjnych tego tworzywa można wymienić: – odporność na ścieki o wysokiej temperaturze (do 95oC), – gładką powierzchnię niesprzyjającą powstawaniu osadów, – wysoką odporność na agresywne substancje w zakresie pH2 – pH12 (badanie ponad 350 związkami organicznymi i nieorganicznymi).

Montaż
Montaż instalacji Skolan dB odbywa się tak samo, jak klasycznego systemu kanalizacji wewnętrznej HT. Wszystkie rury i kształtki posiadają połączenia kielichowe z fabrycznie zamontowaną uszczelką, co pozwala na sprawne przeprowadzenie prac instalacyjnych. W przypadku nietypowych odcinków rur, które mogą pojawić się podczas składania instalacji, wystarczy za pomocą noża do tworzyw sztucznych lub piły o drobnych zębach przyciąć rurę prostopadle do osi, na żądaną długość. Bosy koniec rury należy ogradować pod kątem 15 stopni, np. za pomocą pilnika z grubymi nacięciami, posmarować środkiem poślizgowym i połączyć z pozostałą częścią rurociągu. W przypadku montowania długich odcinków rur bez kielichowych stosuje się mufę nasadową, której konstrukcja uwzględnia kompensację wydłużeń. Specjalna gumowa wkładka dodatkowo redukuje drgania. Niektóre z dostępnych na rynku systemów kanalizacji nisko szumowych, aby osiągnąć swoja izolację dźwiękową, muszą być montowane na specjalnych uchwytach tłumiących, mocowanych w odpowiednich odległościach. Do montażu Skolan dB wystarczają zwykłe, ogólnie dostępne na rynku uchwyty stalowe z wkładką gumową. Ich mocowanie jest krótko opisane w katalogu produktu. Rury i kształtki Skolan dB można także montować bezpośrednio w betonie lub murze. Rurociąg musi być dobrze zamocowany i zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas betonowania takiego przejścia. Ponadto, dla bezproblemowej pracy rurociągu, trzeba zabezpieczyć połączenia taśmą klejącą, tak aby do elementów uszczelniających nie dostał się roztwór cementu.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Podstawą zabezpieczenia pożarowego budynków, szczególnie tych o dużych wysokościach, jest podział na odcinki pożarowe. Muszą one być w razie pożaru dokładnie oddzielone od siebie tak, aby nie nastąpiło przeniesienie ognia lub szkodliwych produktów spalania. Skolan dB oferuje w tym zakresie praktyczne rozwiązanie w postaci specjalnych kołnierzy ochronnych. Elementy te charakteryzują się niewielkimi wymiarami oraz specjalnymi zamknięciami zaciskowymi, umożliwiającymi montaż na gotowej instalacji. Działanie kołnierzy jest efektywne już od temperatury 130oC, w której szczelnie i ognioodporne odcinają one przejście rurociągu np. przez strop lub ścianę. Także w przypadku prowadzenia kolektora zbiorczego w szybie instalacyjnym, który jest traktowany jako jeden odcinek pożarowy, wszystkie odgałęzienia muszą być wyposażone w uszczelnienia przeciwpożarowe.

Inne właściwości
Konstrukcja systemu oraz wykorzystany materiał – PP z włóknem mineralnym – sprawiają, iż Żywotność kanalizacji wykonanej z jego użyciem jest oceniana na ponad 50 lat. Skolan dB dostarczany jest do klienta na paletach zabezpieczonych folią, a w przypadku kształtek i krótszych odcinków rur dodatkowo w kartonach. Dzięki odpowiedniej sieci dystrybucji oraz zasobom magazynowym system Skolan dB jest dostępny przez cały rok -niezależnie od sezonowości wykonywania prac instalacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pokaż szczegóły
Telefon Fax Mail
Godziny otwarcia